50 LAT Kancelarii Patentowej Patpol

Wchodzimy w kolejny nowy rok pracy Kancelarii Patpol, który dla nas jest rokiem szczególnym. Kancelaria Patentowa PATPOL powstała dokładnie 50 lat temu i jest jedną z  dwóch firm z branży ochrony własności intelektualnej w Polsce o tak długiej historii i  tradycji.

Przez ostatnie 50 lat konsekwentnie budowaliśmy swoją międzynarodową pozycję, opartą na  wiedzy, profesjonalizmie i doświadczeniu. Obecnie jesteśmy postrzegani jako wiodąca i  jedna z najlepszych kancelarii w dziedzinie kompleksowej ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, praw autorskich.

Print Friendly, PDF & Email